Ευέλικτα προγράμματα για κάθε ιδιοκτήτη και σκύλο | DogsUp | Εκπαίδευση Σκύλων

Ευέλικτα προγράμματα για κάθε ιδιοκτήτη και σκύλο

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι υπηρεσίες μας έχουν δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις αυξημένες υποχρεώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και τη διαφορετικότητα κάθε ιδιοκτήτη και σκύλου. Η ύλη των μαθημάτων είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε:

• Να επαναλαμβάνονται με ευκολία μέσα στην καθημερινότητα σας
• Να είναι εφαρμόσιμα και κατανοητά από εσάς και τον σκύλο σας
• Να μην υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ηλικία, τη φυλή ή το πρόβλημα συμπεριφοράς του σκύλου