Πραγματικά αποτελέσματα σε ρεαλιστικές συνθήκες | DogsUp | Εκπαίδευση Σκύλων

Πραγματικά αποτελέσματα σε ρεαλιστικές συνθήκες

Η συνεκπαίδευση με τον σκύλο σας πραγματοποιείται κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες και υπό την παρουσία διάφορων ερεθισμάτων (π.χ. άνθρωποι, ζώα, ήχοι). Η γενικευμένη εκπαίδευση σε διαφορετικά περιβάλλοντα (δρόμοι, πάρκα, πλατείες κτλ.), και όχι σε συγκεκριμένους χώρους ή απομονωμένα σημεία, είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του.