Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδαwww.dogsup.gr. Στηνdogsup σεβόμαστε το απόρρητό σας, δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τους τρόπους με τους οποίους προστατεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ιστοσελίδα www.dogsup.gr παρέχει στους επισκέπτες την προσήκουσα τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή σας στο site μας . Παρέχεται η δυνατότητα της αποστολής σχολίων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενό μας και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται. Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ & ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ» και ότι ηwww.dogsup.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση περιεχομένου που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε πάντα για τη φύλαξη των αρχείων σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Με τον όρο αποδοχή από μέρους σας των Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να αποστείλετε περιεχόμενο, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Ειδικά για την υπηρεσία ανάρτησης σχολίων μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα social media όπως λόγου χάρη στο facebook, στο google, στο twitter, στο yahoo (έναν από αυτούς).
(α) στην φόρμα που θα υποβάλετε, θα παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς (εφ’ εξής «Δεδομένα εγγραφής»).
Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που ηwww.dogsup.grέχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, ηwww.dogsup.grέχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών του.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου (www.dogsup.gr). Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις, σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο, θα θεωρούνται σαν να εμφανιζόντουσαν στο κείμενο αυτό και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του.
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του.
Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν, αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα έργα, τα προγράμματα εκπαίδευσης σκύλων και η αρθρογραφία που εμφανίζονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν (μέρος, τμήμα ή σύνολο αυτού) με οποιοδήποτε τρόπο, και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τους τρόπους και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών που λαμβάνουμε όταν επισκέπτεστε η www.dogsup.gr ή οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο που ανήκει, φιλοξενείτε ή λειτουργεί μέσω του Διακομιστή (Server) μας και όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα -ιστοσελίδα- μας που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή άλλων σχετικών ιστότοπων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή διατίθεται μέσω των υπηρεσιών που συλλέγουμε για λογαριασμό σας.

Εάν έχετε οιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απόρρητου ή δεν συμφωνείτε με αυτήν, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο: πχ.info@dogsup.gr

ΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Zητείται από τους πελάτες μας ή επισκέπτες του ιστότοπού μας να παρέχουν προσωπικά δεδομένα (χωρίς κωδικό), τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες, όταν πραγματοποιούν αποστολή φόρμας επικοινωνίας, όπως όνομα, φυσική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση εντολών, την παροχή Υπηρεσιών, την επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες ή προμηθευτές σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προστασία του νόμιμου συμφέροντος και την τήρηση των νομικών και οικονομικών κανονιστικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκεινται. Δεν ενοικιάζουμε, πωλούμε ή μοιραζόμαστε τις πληροφορίες των χρηστών με τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, συναινείτε στη συλλογή, αποθήκευση, χρήση, αποκάλυψη και άλλες χρήσεις των Προσωπικών σας Πληροφοριών όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εφόσον αυτό σας ζητηθεί σχετικά.
Προτείνουμε σε όλους τους επισκέπτες μας και τους χρήστες μας να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και να την χρησιμοποιήσουν για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Συλλέγουμε (χωρίς κωδικό) προσωπικές πληροφορίες, όπως:
• Το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των πληροφοριών περί του σκύλου σας που μπορείτε να μας υποβάλετε όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα.
• Πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία ή παρόμοιες πληροφορίες βάσει τοποθεσίας.
• Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, λαμβάνουμε και καταγράφουμε αυτόματα πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης ή την κινητή πλατφόρμα σας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της διεύθυνσης IP, των πληροφοριών cookies και της δραστηριότητας στον Ιστότοπο.
Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστών μας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, αλλά και η επικοινωνία μας με τους πελάτες μας, αποστέλοντας σχετικά ενημερωτικά έντυπα. (newsletterκλπ)

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τα εξής:
• Εκπλήρωση αιτήματος παροχής των υπηρεσιών μας σχετικών με τις δραστηριότητές μας.
• Επικοινωνία σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις δραστηριότητες που περιβάλλουν και παρέχονται από εμάς.
• Ενημέρωση αρχείων με σκοπό τη διατήρηση αρχείων για εσάς.
• Προστασία του νόμιμου συμφέροντος μας.
• Συμμόρφωση με τις νομικές και οικονομικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται.
• Βελτίωση των παροχών μας προς τους πελάτες μας αλλά και της Ιστοσελίδας.
• Πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.
• Αξιολόγηση του μάρκετινγκ μας και για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης , και ανάπτυξη των παροχών μας.
Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα. Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες σε εμάς, θεωρείται ότι συμφωνήσατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο μέχρι να μας ενημερώσετε γραπτώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνήσετε μαζί σας.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λαμβάνουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τις κάτωθι πηγές:
• Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας στοιχεία για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας ή/και στην λίστα αποδεκτών ενημερωτικών εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή (newsletter) .
• Όταν αποστέλλετε πληροφορίες μέσω των φορμών επικοινωνίας ή φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με εμάς.
• Όταν χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ
Χρησιμοποιούμε διαδικαστικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Ο ιστότοπός μας www.dogsup.grχρησιμοποιεί SSL κρυπτογράφηση, προστασία με κωδικό πρόσβασης, τείχη προστασίας, εσωτερικούς περιορισμούς και άλλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.
Παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη των πληροφοριών, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις εκείνων που αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κατάχρηση του ιστότοπού μας και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή με άλλο τρόπο, ότι θα αποτρέψουμε την πρόσβαση αυτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
Μπορείτε να:
• Λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν οι Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία και έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες Προσωπικές σας Πληροφορίες μαζί με συμπληρωματικές πληροφορίες.
• Λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που μας προσφέρετε άμεσα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
• Ζητήστε τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.
• Ζητήστε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών όταν και εφόσον το επιθυμείτε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια ή αν θέλετε να ενημερώσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε ή έχετε ανησυχήσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dogsup.gr).

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας στοιχεία μόνο για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητές μας κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά με τον τρόπο εκπαίδευσης που παρέχουμε, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Εντός της διαφημιστικής-μάρκετινγκ επιστολής (newsletter) θα περιλαμβάνετε πάντα η δυνατότητα διαγραφής από το να λάβετε περαιτέρω προσφορές μάρκετινγκ από εμάς. Αν καταργήσετε την εγγραφή σας, θα καταργήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα διανομής μάρκετινγκ (newsletter list). Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν έχετε διαγραφεί από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας στείλουμε άλλους τύπους σημαντικών επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ανακοινώσεις για τις Υπηρεσίες μας που θα σας ενδιαφέρουν.
COOKIES
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ένα "cookie" είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που ένας ιστότοπος εκχωρεί στη συσκευή σας ενώ βλέπετε έναν ιστότοπο. Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ των σελίδων, την αυτόματη ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και την ταχύτερη και ευκολότερη αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του ιστοτόπου μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε είναι σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και να συντάξετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης και να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό τροποποιώντας κατάλληλα τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε για να επισκέπτεστε ιστότοπους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία,εφόσον σε κάθε περίπτωση έχουμε την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Οι περίοδοι διατήρησης θα καθορίζονται λαμβανομένου υπόψη του είδους των πληροφοριών που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν για την κατάσταση και την ανάγκη καταστροφής των παρωχημένων και αχρησιμοποίητων πληροφοριών το νωρίτερο εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα διατηρούμε αρχεία που περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες πελάτη, συμφωνίες εγγραφής λογαριασμού, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η dogsup.gr μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες μόνο με συνεργάτες ή προμηθευτές προκειμένου να εκπληρώσουν την παροχή υπηρεσίας που έχετε ζητήσει. Οι οργανισμοί αυτοί θα έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς εμάς. Θα αποκαλύψουμε μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες αν πιστεύουμε εύλογα ότι οφείλουμε να το πράξουμε από νόμους, κανονισμούς ή άλλη κυβερνητική αρχή ή να προστατεύσουμε από απάτες, και μόνο στην περίπτωση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ηλεκτρονικές μας δραστηριότητες και ισχύει για τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας και για πληροφορίες που μοιράζονται ή/και συλλέγονται εκεί. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται εκτός σύνδεσης ή μέσω καναλιών διαφορετικών από αυτόν τον ιστότοπο.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους χρήσης της.

back to top