Θέματα Αγέλης

Η συμβίωση με παραπάνω από έναν σκύλο μπορεί να γίνει δύσκολη καθώς μία ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός και μόνο σκύλου είναι ικανή να προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό των ανεπιθύμητων συμπεριφορών ολόκληρης της αγέλης. Για εσάς που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε είτε τη μεταξύ τους είτε τη μεταξύ σας σχέση ή που απλά θέλετε μια πιο ποιοτική συμβίωση για εσάς και τους σκύλους σας, έχουμε δημιουργήσει στοχευμένα μαθήματα καθοδήγησης και επίλυσης προβλημάτων συμπεριφοράς.

Περιλαμβάνει

  • Επίλυση θεμάτων ιεραρχίας
  • Θέσπιση ορίων και κανόνων
  • Ασκήσεις αυτοελέγχου
  • Δόμηση ενός ισορροπημένου καθημερινού προγράμματος
  • Ανάλυση και κατανόηση της ψυχολογίας και του τρόπου «λειτουργίας» της αγέλης
back to top